Reaction: Tyrann Mathieu

Tyrann Mathieu spoke with the media following Sundays's game.

Advertising