Tyrann Mathieu on staying humble

Tyrann Mathieu spoke with the media on Sunday

Advertising