Tyrann Mathieu on Reid's growth as a rookie

Tyrann Mathieu spoke with the media on Monday

Advertising